FILTER ZA MASKU ZA CIJELO LICE A2 B2 E2 K2

Opis

FILTER ZA MASKU ZA CIJELO LICE A2 B2 E2 K2
Art. 7040

Zaštita od:
– Organski plin i para sa vrelištem >65o
– Anorganski plin i para (osim ugljičnog monoksida)
– Kiseli plin (Nitrogen, ugljikovodikova kiselina…)
– Amonijak (i proizvodi sa aminokiselinama)
Težina: 260 g
Pakovanje: 1 komad

EN 14387:2004